UMR Jambi 2021 dan Rinciannya – Penetapan besaran upah minimum Jambi dilakukan dengan berlandaskan ketetapan yang diberlakukan oleh Kementerian Tenaga […]